Портал споживача

Знак «Стрічка Мебіуса» (рециклінг)

Цей знак застосовується товаровиробником у формі самодекларації.

В Україні цей знак можна побачити частіше за все на упаковці різноманітної продукції тому, що саме частіше за все перероблені матеріали застосовуються для виробництва пакувальних матеріалів.

Також, цим знаком можуть бути марковані різноманітні товари чи вироби – будівельні матеріали, текстиль и навіть взуття.

Цей знак має декілька значень:

Він може означати, що маркована ним продукція містить певну частину повторно переробленого матеріалу. Це можуть бути як повторно перероблені матеріали, які утворюються під час виробництва, так і перероблені тверді побутові відходи (ТПВ), що зібрані від населення.

Цим знаком може позначатися повторно перероблений матеріал, отриманий завдяки повторній обробці рекуперованого (відновленого) матеріалу при виробничому процесі, якщо з нього виготовили кінцеву продукцію або компонент, який входить до складу кінцевого продукту.

Також, ним може маркуватися і рекуперований (відновлений) матеріал, який за інших обставин міг би бути видалений як відхід, але був зібраний та застосований у якості сировини замість нового первинного матеріалу для процесу повторного перероблення або виготовлення продукції.

Але всі значення цього знаку вказують на те, що даний продукт чи його упаковка беруть участь в програмі зменшення обсягів утворення відходів шляхом їх рециклінгу.

Наприклад:

Макулатуру подрібнюють на паперову масу (пульпу), з якої знову виробляють паперові вироби; можливе також компостування, виготовлення ізоляційних матеріалів.

Скло подрібнюють, плавлять і виготовляють нову тару, або подрібнюють і використовують замість піску або гравію у виробництві бетону чи асфальту.

Пластмаси переплавляють і виготовляють «синтетичну деревину», стійку до біодеградації, яка має практично невичерпні можливості як матеріал для огорож та інших споруд просто неба.

Метали плавлять і переробляють у різноманітні деталі. До речі, виготовлення алюмінію з лому дозволяє заощадити до 90% електроенергії, необхідної для його виплавляння з руди.

Текстиль подрібнюють і використовують для надання міцності макулатурній паперовій продукції.

Старі автопокришки переплавляють з виготовленням нових резинових виробів або використовують при виготовленні асфальтового покриття.

Існують також інші методи переробки відходів з отриманням різноманітної продукції.