Портал споживача

З січня 2015 року за результатами реформування системи технічного регулювання в Україні відмінена обов’язковість застосування міждержавних (ГОСТ), національних (ДСТУ) та інших стандартів щодо якості та інших вимог по усім категоріям продукції.

Держава забезпечуватиме лише контроль дотримання норм безпеки, що встановлені технічними регламентами та іншими нормативно-правовими актами.

Цей знак є єдиним знаком, що свідчить про відповідність продукції загальнообов’язковим вимогам безпеки, що діють на території України відносно продукції певної категорії. Він  належить державі, опис та правила його застосування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599

Цим знаком може бути маркований як сам виріб, так і його упаковка чи супровідна документація.

Виробник має право маркувати продукцію цим знаком виключно тільки за позитивними результатами виробничого контролю.

У разі, коли до процедури оцінки відповідності залучається призначений орган оцінки відповідності, під знаком проставляється ідентифікаційний номер такого органу згідно державного реєстру.

Органом оцінки відповідності може бути як державна, так і недержавна організація, яка має відповідні призначення та акредитацію.

Національний знак відповідності не доповнює та не відміняє значення іншого маркування, яким позначається продукція, у порядку передбаченому чинним законодавством.