Портал споживача

Проект «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього природного середовища та покращення якості життя» впроваджується Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні

Мета проекту – сприяти формуванню культури споживання на засадах сталості, що передбачає: підвищення рівня обізнаності громадян стосовно якісних та екологічних аспектів споживання; повної вартості продукції, з врахуванням експлуатаційних витрат; розуміння значень різноманітних маркувань продукції харчування та промислових товарів; раціонального використання ресурсів у побуті (електроенергія, вода, тепло); відповідального управління відходами споживання та використання транспортних засобів.

Останнім часом рівень споживання природних ресурсів та забруднення довкілля зростає, що пов’язане перш за все з виробництвом і споживанням продуктів харчування та напоїв, використанням особистого транспорту, будівництвом та житловим господарством (включаючи виробництво будматеріалів, споживання енергії, тепла, води). В сукупності ці категорії споживання складають від 70% до 80% від загальних впливів на довкілля та 60% споживчих витрат.

У такій ситуації постає основне завдання — усунути залежності між економічним розвитком і деградацією довкілля, пов'язаної зі споживанням, використанням ресурсів та утворенням відходів. Вплив споживання на довкілля можна пом'якшити через переміщення попиту від категорій споживання з більш високим рівнем впливу до категорій з меншим впливом, тобто через зміну традиційних підходів до споживання на сталі підходи. До цього, такій підхід є більш ефективним з економічної точки зору та сприятиме зменшенню ризиків для здоров’я людини і поліпшенню якості життя у цілому. Реалізація проекту сприятиме такій зміні через впровадження заходів проекту.


Наші партнери:


Досягнення проекту

Інформаційний звіт за результатами впровадження проекту (завантажити у форматі PDF)


Відео-продукція, що була розроблена в рамках проекту:

Будь ЕКО! Відео-ролик про ресурсо- та енергозбереження

Відео-ролик про маркування продукції


Експозиційні модулі виставки зі сталого споживання та життєвого циклу продукції:

1. Головний стенд виставки (завантажити у форматі PDF)

2. Стенд «Життєвий цикл продукції. Історія однієї футболки» (завантажити у форматі PDF)

3. Стенд «Транспортування та торгівля» (завантажити у форматі PDF)

4. Стенд «Одноразові чи багаторазові предмети» (завантажити у форматі PDF)

5. Стенд «Енергозбереження та енергоефективність» (завантажити у форматі PDF)

6. Стенд «Продукція з поліпшеними екологічними характеристиками» (завантажити у форматі PDF)

7. Стенд «Вивчаємо знаки та маркування на упаковці» (завантажити у форматі PDF)

8. Стенд «Споживання – економіка та екологічні впливи» (завантажити у форматі PDF)

9. Стенд «Утилізація» (завантажити у форматі PDF)


Поліграфічна продукція, що виготовлена в рамках проекту:

1. Постер для розміщення на сіті-лайтах (завантажити у форматі PDF)

2. «Пам’ятка споживачу» (завантажити у форматі PDF)


Наша команда

  • Галина Бузан, керівник проекту
  • Світлана Берзіна, експерт-консультант проекту
  • Світлана Перминова, тренер-методист проекту
  • Дмитро Капотя, тренер-методист проекту
  • Олена Іванова, адміністратор проекту
  • Аліна Октисюк, спеціаліст по звязках з громадськістю та ЗМІ
  • Людмила Кужель, бухгалтер проекту