Портал споживача

Цей знак підтверджує, що маркована ним продукція виготовлена з натуральної сировини рослинного або тваринного походження високої якості. Тобто не містить замінників (трас-жирів, штучних білків, лактози тощо), ГМО (складників, генотип яких було змінено за допомогою методів генної інженерії), хімічних добавок (консервантів, ароматизаторів, підсилювачів смаку, барвників, стабілізаторів тощо), а також виготовлена за технологією, що не вливає на природну користь і поживність складників.

Вимоги критеріальної бази за якою оцінюється продукція відповідають Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Але вони є більш жорсткими і враховують також вимоги міжнародного стандарту ДСТУ ISO/TS 19657:2018 Визначення та технічні критерії для харчових інгредієнтів, які вважаються натуральними.

Схема сертифікації відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації – Екологічне маркування типу I – Принципи та методи (Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures). Цей стандарт встановлює вимоги до органу з оцінки відповідності у поєднанні з вимогами до розробляння й прийняття критеріїв оцінювання.

Критерії та метод оцінювання визначені нормативним документом прийнятим згідно з ISO 14024 – СОУ ОЕМ 08.002.03.008. Ним керується орган з оцінки відповідності.

Згідно з СОУ ОЕМ 08.002.03.008 продукція може маркуватись словом «натуральна», у разі якщо вона:

1. Складається з одного або декількох видів сировини рослинного або тваринного походження, продуктів виноробства, продуктів бджільництва, аквакультур та водоростей, грибів, мікроорганізмів, мінеральних речовин, води.

У випадку складних (композитних) інгредієнтів кожний харчовий інгредієнт повинен відповідати критеріям цього стандарту.

2. Вода що використовується для виробництва продукції у якості сировини повинна відповідати вимогам ДСТУ 7525.

Не допускається застосування хімічних методів підготовки води що використовується для виробництва продукції у якості сировини.

3. Допускається сумарний вміст не більш ніж 5% таких харчових добавок мінерального походження:

Індекс Найменування харчової добавки Примітка
Е 250 Нітрит натрію (Sodium nitrite) Дозволяться для виробництва продуктів переробки м’яса
Е 270 Молочна кислота L-, D- (Lactic acid, L-, D- and DL-)
Е 290 Діоксид вуглецю (Carbon dioxide)
Е 296 Яблучна кислота (Malic acid, DL-)
Е 300 Аскорбінова кислота L- (Ascoric acid, L-) За виключенням продуктів переробки м’яса
Е 322 Лецитини, фосфатиди (Lecithins) За виключенням продуктів переробки молока
Е 330 Лимона кислота (Citric acid)
Е 341 (і) Орто-фосфат кальцію 1-заміщений (Monocalcium orthophosphate) Розпушувач для кондитерських виробів
Е 440 Пектини (Pectins) За виключенням продуктів переробки молока
Е 509 Хлорид кальцію (Calcium hloride)
Е 536 Ферроціанід калію (Potassium ferrocyanide) Для посолу
Е 938 Аргон (Argon)
Е 939 Гелій (Gellium)
Е 941 Азот (Nitrogen)
Е 948 Кисень (Oxygen)

4. При виробництві продукції не допускається:

а) вміст ГМО;

б) вміст замінників (трас-жирів, штучних білків, лактози тощо);

в) вміст ароматизаторів, за виключенням смакоароматичних речовин отриманих із сировини рослинного та(або) тваринного походження;

г) застосування іонізуючого випромінювання.

5. Допускається застосовування у якості складників функціонально необхідних інгредієнтів, без яких неможливо забезпечити дотримання технології виробництва (наприклад, ферментні препарати, закваски).

При виробництві функціональних харчових продуктів допускається збагачення продукції пребіотиками, пробіотикиками, харчовими волокнами, вітамінами та мінералами, полінасиченими жирними кислотами, з врахуванням вимог, що поширюються на такий вид продукції згідно вимог, встановлених в санітарних нормах і правилах та гігієнічних нормативах.