Портал споживача

Номер партії, порядковий номер або внутрішній артикул відноситься до службової інформації яка дозволяє ідентифікувати продукцію.

Якщо споживач невпевнений в автентичності продукту він може звернутися на адресу продавця, товаровиробника або контролюючих органів в сфері захисту прав споживачів задля підтвердження відповідності його походження з посиланням на номер партії.

Товаровиробники які піклуються про гідність своєї торгівельної марки розміщують на упаковці телефони гарячої лінії для оперативного зв’язку зі споживачем.