Портал споживача

Право на застосування цього знаку може отримати власник сертифікованої компанії чи підприємства згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Сам знак може мати різні форми логотипів, що належать різним міжнародним, регіональним чи національним органам сертифікації систем управління. Головне в ньому – це посилання на міжнародний стандарт ISO 14001 або ДСТУ ISO 14001, який є по суті тотожним перекладом міжнародного оригіналу.

Цей знак та інші знаки, що мають позначення ISO 14001, мають опосередковане відношення як до екологічності  продукції, так і до більш чистого виробництва.

Впроваджуючи систему екологічного управління, організація, враховуючи масу факторів, визначає свою екологічну політику та план заходів, спрямованих на її реалізацію, самостійно встановлюючи показники яких вона прагне досягти. Як правило такими показниками можуть бути законодавчі та інші вимоги стосовно впливів на довкілля, що пов’язані з її виробничою діяльністю.

Успішно упроваджена система екологічного управління працює на запобігання надзвичайним ситуаціям, скорочуючи витрати на ліквідацію їх наслідків, дозволяє оперативно впливати і зменшувати шкідливий вплив технологічних процесів на довкілля, економити ресурси і т.і.