Портал споживача

Номер партії, порядковий номер або внутрішній артикул відноситься до службової інформації яка дозволяє ідентифікувати продукцію.

Якщо споживач невпевнений в автентичності продукту він може звернутися на адресу продавця, товаровиробника або контролюючих органів в сфері захисту прав споживачів задля підтвердження відповідності його походження з посиланням на номер партії.

Товаровиробники які піклуються про гідність своєї торгівельної марки розміщують на упаковці телефони гарячої лінії для оперативного зв’язку зі споживачем.

Строк придатності встановлюється виробником на підставі відповідних чинних нормативних документів із зазначенням встановлених умов зберігання.

Цей знак підтверджує, що маркована ним продукція пройшла сертифікацію на відповідність вимогам, встановлених Постановою щодо органічного виробництва Ради ЄC № 834/2007 та додатковими постановами: Постанова Комісії ЄC № 889/2008; Постанова Комісії ЄC № 1235/2008) та правил розроблених Інститутом органічноїсертифікації та етики на базіміжнароднихорганічнихстандартівIFOAM (IOAS).

Цей знак на виробі чи його упаковці, технічній документації зазначає, що відповідність усім обов’язковим вимогам в РБ регламентів та стандартів стосовно маркованої ним продукції, перевірено шляхом процедури оцінки відповідності (сертифікації).

Цей знак на виробі чи його упаковці, технічній документації зазначає, що відповідність усім обов’язковим вимогам регламентів та стандартів в РФ стосовно маркованої ним продукції, перевірено шляхом процедури оцінки відповідності (сертифікації).

Вимоги до процедури обов’язкової оцінки відповідності на території Російській Федерації встановлені Федеральним Законом «Про технічне регулювання».

Цей знак підтверджує, що маркована ним продукція пройшла сертифікацію на відповідність вимогам, встановлених Постановою щодо органічного виробництва Ради ЄC № 834/2007 та додатковими постановами: Постанова Комісії ЄC № 889/2008; Постанова Комісії ЄC № 1235/2008).

Це знак (абрев. фр. Conformité Européenne – європейстка відповідність), який підтверджує безпеку продукції при впровадженні до обороту чи до кінцевого споживача на єдиному ринку Європейського Союзу та свідчить про відповідність продукції вимогам відповідних директив Європейського Союзу з безпеки.

Право на застосування цього знаку може отримати власник сертифікованої компанії чи підприємства згідно вимог міжнародного стандарту  ISO 9001.

Сам знак може мати різні форми логотипів, що належать різним міжнародним, регіональним чи національним органам сертифікації систем управління. Головне в ньому – це посилання на міжнародний стандарт ISO 9001 або ДСТУ ISO 9001, який є тотожним перекладом міжнародного оригіналу.

Право на застосування цього знаку може отримати власник сертифікованої компанії чи підприємства згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Сам знак може мати різні форми логотипів, що належать різним міжнародним, регіональним чи національним органам сертифікації систем управління. Головне в ньому – це посилання на міжнародний стандарт ISO 14001 або ДСТУ ISO 14001, який є по суті тотожним перекладом міжнародного оригіналу.

Право на застосування цього знаку може отримати власник сертифікованої компанії чи підприємства згідно вимог міжнародного стандарту ISO 22000 (НАССР).

Цей знак застосовується товаровиробником продукції у формі самодекларації.

Ставити маркування про наявність чи відсутність ГМО зобов'язує товаровиробників Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Цей знак у перекладі з німецької має назву «Зелена крапка» і означає, що виробник маркованої ним продукції сплатив сбір за збір і переробку відходів упаковки в рамках системи управління відходами споживання, що впроваджена в Німеччині.

На території України цей знак не має змістовного значення для товаровиробників, споживачів чи контролюючих органів.