Портал споживача

Нейтралізатори – це спеціальні пристрої для зниження токсичності вихлопних газів, якими можна оснастити сучасні автомобілі.

Нейтралізатор кріплять до вихлопної труби, і гази, що пройшли через нього, викидаються в атмосферу очищеними. Спосіб каталітичного перетворення продуктів згоряння полягає в тому, що відпрацьовані гази очищаються, вступаючи в контакт з каталізатором, і відбувається допалювання продуктів неповного згоряння, що містяться у вихлопі автомобілів. Одночасно пристрій може виконувати функції глушника шуму.

Ефект від використання нейтралізаторів досягається значний: при оптимальному режимі викид в атмосферу оксиду вуглецю зменшується на 70-80%, а вуглеводнів – на 50-70%.

Ще значно поліпшити екологічні впливи від вихлопних газів можна за допомогою різних присадок до палива. Сучасні присадки знижують вміст сажі у вихлопних газах на 60-90% і канцерогенних речовин – на 40%.