Портал споживача

Продукція: Продукція ТОВ «Херсонський завод екологічно чистих продуктів»

Сумнівні твердження на пакувальних/рекламних матеріалах продукції:
«100 % натурально»

Відповідь виробника:
Лист ТОВ «ВТП з ІІ «Продагросервіс» від 01.03.2016 р. №3

Висновок: застосування тверджень щодо продукції ТОВ «Херсонський завод екологічно чистих продуктів», виробництва ТОВ «ВТП з ІІ «Продагросервіс» є неправдивими та такими, що порушує вимоги чинного законодавства України та має ознаки недобросовісної конкуренції відносно інших товаровиробників, що пройшли екологічну сертифікацію за схемою згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024.

Вжиті заходи: Матеріали за виявленими ознаками порушень чинного законодавства передані на розгляд до Держспоживінспекції України та Антимонопольного комітету України згідно рішення ухваленого на засіданні експертної комісії від 28 квітня 2016 року.

Підстава для звернення до органів державного нагляду (контролю): Ознаки порушення вимог Технічного регламент з екологічного маркування, в частині що стосується застосування тверджень на підставі Свідоцтва на знак товарів і послуг від 25.12.2014 № 194531 та від 25.04.2013 №169657

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі – знак) в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Знак – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності України

Отже, свідоцтво не відображає та не має зв’язку з принципами та методами екологічного маркування згідно міжнародного стандарту ISO 14024, що вказують на переваги екологічно сертифікованої продукції відносно її впливів на стан довкілля та здоров’я людини.

Інформація про результати розгляду органами державного контролю буде опубліковано по факту отримання.