Портал споживача

Продукція: ТМ «EKOFOOD» виробництва ТОВ «АНР ГРУП»

Сумнівні твердження на пакувальних/рекламних матеріалах продукції: «EKOFOOD».

Відповідь виробника: лист ТОВ «АНР ГРУП» від 10.06.2016 р. № 610/1.

Висновок: Застосування твердження щодо продукції ТМ «EKOFOOD» виробництва ТОВ «АНР ГРУП» є такими, що порушує вимоги  чинного законодавства України та має ознаки недобросовісної конкуренції відносно інших товаровиробників, що пройшли екологічну сертифікацію за схемою згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024.

Вжиті заходи: Матеріали за виявленими ознаками порушень чинного законодавства передані на розгляд до Держспоживінспекції України та Антимонопольного комітету України згідно рішення ухваленого на засіданні експертної комісії від 28 квітня 2016 року.

Підстава для звернення до органів державного нагляду (контролю): Ознаки порушення вимог Технічного регламент з екологічного маркування, в частині що стосується застосування екологічних декларацій на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг №179831, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 грудня 2013 р.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі – знак) в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Знак – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності України

Отже, свідоцтво не відображає та не має зв’язку з принципами та методами екологічного маркування згідно міжнародного стандарту ISO 14024, що вказують на переваги екологічно сертифікованої продукції відносно її впливів на стан довкілля та здоров’я людини.

Інформація про результати розгляду органами державного контролю буде опубліковано по факту отримання.